Welcome

Dear Friends,In this blog you can find the collections of English Christian Devotional Songs Lyrics, Malayalam Christian Devotional Songs Lyrics and Tamil Christian Devotional Songs as well as Christian Wallpapers .Also I have posted some of the messages for Daily worship which I had collected from different websites.You can find the source of the posts behind each posts.Also now find the You tube videos for the related posts below...

அன்பு நண்பர்களே,இந்த ப்ளாக்'ல் தமிழ் கீர்த்தனைகள்,தமிழ் கிறிஸ்தவ

பாடல்கள், மலையாளம் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,ஆங்கில கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,

கிறிஸ்து பிறப்புபாடல்கள், திருமண ஆராதனை பாடல்கள், புனிதவெள்ளி பாடல்கள்

ஆகியவற்றை தொகுத்துவெளியிட்டுளேன்.மேலும் அன்றாடம் நாம் வாசித்து பிரார்த்தனை

செய்யத்தக்க தெய்வ செய்திகளையும் பல்வேறுதளங்கள் வாயிலாக பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன்.

அத்தளங்களின் முகவரியை அந்தந்த பதிவின் கீழேகாணலாம்.

There was an error in this gadget

Search This Blog

Monday, November 4, 2013

தூய்மைக்காக இளைஞரின் மன்றாட்டு :

தூய்மைக்காக இளைஞரின் மன்றாட்டு : 

எல்லாம் வல்லவரும்,
அனைத்தையும் காண்கிறவருமான இறைவா,
என் ஆத்துமத்தை உமது திவ்விய இலட்சண சாயலாக
உண்டாக்கினீரே, அதை நான் களங்கப்படுத்தாதபடி எனக்கு
அனுக்கிரகம் செய்தருளும் .
நமது ஆலயத்தை யாதாமொருமன்
அசுசிப்படுத்தினால் அவனைச் சிதைப்போம் என்று
திருவுளம்பற்றினீரே,
சுவாமி ! உமது அருள் வாக்கின்படியே என்
உடலே உமது தேவாலயமாயிற்று,
இதிலே உமது திருவருளினால்
தேவரீருடைய பரிசுத்த ஆவியார் உறைந்திடத் திருவுளம்
கொண்டது மன்றி அநேக முறை உம்முடைய திருக்குமாரனுமாகி
இயேசுநாதரும் தேவநற்கருணை வழியாக எழுந்தருளி வந்து
இதனை அர்ச்சித்தருளினார் . ஆகையால் தூய்மையின் உருவான
இறைவா, உமக்குச் சொந்தமாகிய இத்தேவாலயத்தில் தேவரீர்
மிகுந்த அருவருப்புடனே வெறுக்கிற பாவ அக்கிரமங்களை
வரவிடாதேயும் . தூய்மைக்கு விரோதமான ஓர் அர்ப்ப மாசும் என்
ஆத்துமத்திலாவது உடலிலாவது
உண்டாகாதபடி கிருபைசெய்தருளும் .
என் திவ்விய இரட்சகரான இயேசுவே ! இந்த
விலைமதியாத புண்ணியத்தை அனுசரிக்க
உமது சிறப்பான உதவி வேண்டியிருக்கிறதினால்,
தூய்மையை விரும்புகிறவரும் கன்னியர்களுக்கு
நிறைந்த தயையுள்ள அரசருமாகிய தேவரீர்
பாதத்தில் இந்தத் தூய்மையான புண்ணியத்தைக் கேட்க வருகிறேன் .
உம்முடைய வரப்பிரசாதத்தினால் எத்தனையோ
பேர்கள் இவ்வுலகில் தேவதூதர்களைப் போலத் தூயவர்களாய் நடந்தார்கள் !
அவர்களும் என்னைப் போலப் பலவீனர்களாகத்தானே இருந்தார்கள்,
ஆகையால் என் பலவீனத்தால் நான் தைரியமற்றுப்போக நியாயமில்லை .
மனத்திடம் கொடுக்கிறவராகிய கர்த்தாவே !
தேவரீர் அவர்களை உறுதிப்படுத்தினது போல்
என்னையும் தூய நெறியில் உறுதிப்படுத்தியருளும் .
அவர்களால் ஆனது போல் உம்மைக்
கொண்டு எந்நாளும் எல்லா நலமும் ஆகக்கூடும் .
உமது தோத்திரத்துக்கும் என்
இரட்ச்சணியத்துக்கும் விரோதியாகிய சத்துரு
தன் சோதனையால் என்னை மயக்கி என்
மீது வெற்றிக் கொண்டு விடாதபடி அடியேன் இடைவிடாமல்
சுறுசுறுப்போடே வேண்டிக்கொள்ளவும்,
என்மேலே காவல் காத்து எச்சரிக்கையோடே
நடக்கவும் தயைபுரியும் .
நான் என் புத்தி நினைவைத் திடமாய்
ஒழுங்குபடுத்தி என் பொறிகள்
ஐந்தினையும் எந்நேரமும் அடக்கிப்
பாவ சமயங்களையெல்லாம் தைரியமாக விலக்கி
என்னை அசுத்தப்படுத்துவதானன எல்லாவற்றையும்
மகா அருவருட்னே ஆலோசித்து ஓர் அர்ப்பக்
குற்றத்தின் சாயலுக்கு முதலாய்
அஞ்சி நுணுக்கமான பக்தியுடன்
சுமித்திரையாய் நடந்து மிகப்
புச்சியமும் மழுங்குவதற்கு எளிதுமாகிய
இந்தப் புண்ணியத்தைப் பழுதில்லாமல்
காப்பாற்ற அனுக்கிரகம் செய்தருளும் .
தூய்மைக்கு இருப்பிடமாகிய கன்னித் தாயே,
எனக்கு அடைக்கலமாயிரும் .
அடியேனுக்காக உம்முடைய திருக்குமாரனை மன்றாடியருளும் .
என் காவல் தூதரே,
சோதனையில் என்னைக் கைவிடாமல் காத்தருளும் . - ஆமென்

No comments:

Post a Comment

Disclaimer

அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் நாமத்தில்அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம்,

இத்தளத்தில் வெளியாகும் பதிவுகளை வியாபார நோக்குடனோ,விளம்பர நோக்குடனோ பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.அரபு நாடுகள் மற்றும் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பகிரங்கமாக இறைவனை தேட முடியாத சூழல் உள்ளதை உங்களில் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள்.

அரபு நாடுகளில் மதம் தொடர்பான பல இணையதளங்களை முடக்கி வைத்திருப்பதால் ப்ளாக் தான் அவர்களை சென்றடைய எளிதான வழி என்று கருதி,இத்தளத்தை உருவாக்கி உள்ளேன்.

ஆகவே அவர்கள் பயன் பெறும் வகையிலேயே இத்தளத்தில் பல பதிவுகள்,பாடல்கள்,ஜெபங்கள்,ஸ்தோத்திர பலிகளை தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளேன்.

தங்கள் ஜெபத்தில் இந்நாடுகளில் வாழும் நமது அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் நினைவு கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நன்றி.